láskou a službou spojujeme cesty
Co je Křižovatka Olomouc?

Křižovatka je místo, kde dochází k propojení, kde se setkávají cesty. Právě tato myšlenka je vodítkem pro naši práci jako neziskové křesťanské organizace.

Křižovatka Olomouc je zapsaný spolek, IČO: 26567393, podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě našich aktivit v Olomouci úzce spolupracujeme s Nadační fondem KOINONIA, IČO: 44995032, který byl založen v Brně v roce 1998 a působí také v Praze. Obě organizace jsou propojeny s křesťanskými církvemi, které se obvykle nazývají Církve Kristovy a mají více než 2,5 milionu členů v jednotlivých sborech po celém světě včetně Prahy, Brna, Košic, Bratislavy atd.

V Olomouci prozatím působíme jako skupinka několika amerických přátel. Naším cílem je sloužit a prokazovat lásku každému, s kým se setkáme. Naše skupina se seznámila v době, kdy jsme byli členy křesťanského společenství zvaného Razorbacks for Christ na arkansaské univerzitě („University of Arkansas“). Všichni jsme se během studia zúčastnili letních cest do Evropy, abychom pomocí Bible pomáhali místním sborům při výuce anglické konverzace, která byla organizována pro jejich přátele a známé. Během těchto cest jsme si oblíbili Evropu a Českou republiku a s podporou těch, kteří působili v Praze, i našeho univerzitního pastora jsme se rozhodli přestěhovat se na podzim 2006 do Olomouce. První rok a něco jsme strávili studiem českého jazyka a aklimatizací na život v nové zemi a již od jara 2008 aktivně působíme jako Křižovatka Olomouc.

Až sem nás tedy naše cesty zavedly a doufáme, že se brzy vaše a naše cesty setkají.

Najdete více informací zde:

Kontaktní informace:

Centrum aktivit
Lafayettova 42/14
779 00 Olomouc

Sídlo
Lafayettova 42/14
779 00 Olomouc

info@krizovatkaolomouc.cz
607 985 743

Random Image
SLOVO >

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. - Kazatel 4,9-10
KDO JSME
KRIZOVATKA
+ English Camps 2016
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 743

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2016. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA