láskou a službou spojujeme cesty
Co je Křižovatka Olomouc?

Křižovatka je místo, kde dochází k propojení, kde se setkávají cesty. Právě tato myšlenka je vodítkem pro naši práci jako neziskové křesťanské organizace. Naším cílem je sloužit a prokazovat lásku každému, s kým se setkáme.

Křižovatka Olomouc je zapsaný spolek, IČO: 26567393, podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě našich aktivit v Olomouci úzce spolupracujeme s Nadační fondem KOINONIA, IČO: 44995032, který byl založen v Brně v roce 1998 a působí také v Praze. Obě organizace jsou propojeny s křesťanskými církvemi, které se obvykle nazývají Církve Kristovy a mají více než 2,5 milionu členů v jednotlivých sborech po celém světě včetně Prahy, Brna, Košic, Bratislavy atd.

Až sem nás tedy naše cesty zavedly a doufáme, že se brzy vaše a naše cesty setkají.

Najdete více informací zde:

Kontaktní informace:

Centrum aktivit
Dolní náměstí 25/40
779 00 Olomouc

Sídlo
Dolní náměstí 25/40
779 00 Olomouc

info@krizovatkaolomouc.cz
607 985 823

Random Image
SLOVO >

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. - Sofonjáš 3,17
KDO JSME
KRIZOVATKA
+ English Camps 2018
KRIZOVATKA + KONTAKT: info@krizovatkaolomouc.cz, 607 985 823

Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek, IČO: 26567393; č.u: 4167004001/5500, Raiffeisenbank a.s.; Web content © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Pokud se vyskytnou problémy při prohlížení našich stránek, kontaktuje prosím našeho webmastera.
KRIZOVATKA